Upprop för insamlingsstiftelse.

Undertecknade meddelar härmed sin avsikt att bilda en insamlingsstiftelse benämnd Insamlingsstiftelsen Matro.nu. Insamlingsstiftelsen skall som ändamål ha att lyfta fram restauranger, caféer och andra serveringsställen med samtalsvänlig ljudmiljö. Målet är att göra...

Dekal på restauranger med Matro

Nu kommer du kunna se om restauranger och cafeer har samtalsvänligt ljudmiljö. Restauranger som vill ha gäster som uppskattar matro kan sätta upp denna Matro.nu dekal på sin entre.